CNC-IHDP 秘书处

秘书长

葛全胜 (研究员,中国科学院地理科学与资源研究所)
 
常务副秘书长 蔡嘉宁 (高  工,中国科技部国际合作司)
 
 
 
副秘书长 张雪芹 (副  研,中国科学院地理科学与资源研究所)
 
  赵天晓 (研究员,中国社会科学院人口与劳动经济研究所)
 
  方修琦 (教  授,北京师范大学地理学与遥感学院)
 
  叶  谦 (研究员,中国气象科学院)
 
 
秘书处工作人员  
 
联系方式 北京安外大屯路甲11号 中国科学院地理科学与资源研究所 主楼3603房间
         
  邮编:100101
   
  电话:010-64888895         传真:010-64872274
   
 

邮箱:cncihdp@igsnrr.ac.cn